Návod k použití magnetu na auto

 • Magnety se nesmí umisťovat na plochy barvené či lakované před méně než 3 měsíci.
 • Neumisťovat magnet do 2 dnů po jakémkoliv ošetření laku.
 • Upevňování magnetu je možné v teplotním rozsahu 10 - 55 °C.  Při vyšších teplotách hrozí poškození podkladu, při nižších odpadnutí folie.
 • Manipulaci provádějte vždy uchycením v ploše (ne za rohy). K ploše přikládejte kolmo, umístěný magnet neposouvejte tažením, hrozí poškození magnetu a poškrábání povrchu pod magnetem.
 • Magnet přikládat pouze na čistou a suchou plochu, před uchycením očistěte také zadní stranu magnetické fólie.
 • Použití magnetu je možné pouze v rozsahu teplot 15 - 55 °C (krátkodobě 66 °C) Při vyšších teplotách hrozí poškození laku, při nižších odpadnutí folie.
 • Magnet musí být v kontaktu s magnetickým podkladem v celé ploše - při umístění na předěly, ostré hrany, přílišné zahnutí, poškozený lak, kytovaná místa, přílišně silný lak nebo nemagnetizující části hrozí odfouknutí značení při jízdě.
 • Neumisťovat na místa zvýšeného tlaku proudění vzduchu při jízdě - například přední část kapoty.
 • Pro zabránění slepení folie s lakem sundávejte folii alespoň jednou za tři dny a folii i plochu pod folií očistěte šetrným čistícím prostředkem. Z vozidla doporučujeme sundávat magnetickou folii každý den.
 • Při delším používání na stejné pozici může dojít k ztmavení povrchu pod fólií, jelikož tento je fólií chráněn před vnějšími vlivy. Na některé (zejména metalické) laky není dlouhodobé upevňování magnetických folií doporučováno.
 • Před mytím vozu sundejte magnetickou folii.

Při umístění je nutno brát ohled na předpokládanou rychlost jízdy. Tedy alegorický vůz v průvodu může mít při rychlosti chůze magnet i na kapotě. Pro běžnou jízdu ve městě je vhodné umístění z bočních stran a pro rychlejší jízdu mimo město je možné použití magnetu pouze v závětrných částech vozu. Umístění na dveře, zejména při vyšších rychlostech mimo město, je doporučováno pouze za vertikální lištu dveřní ochrany, která vytváří závětří.

 

Údržba a maximální životnost:

 • Chraňte před mechanickým a chemickým poškozením.
 • Čistit měkkým ubrouskem navlhčeným jarovou vodou, nebo lihem.
 • Neuchycené magnetické folie skladujte v ploché a horizontální poloze na suchém a čistém místě v rozsahu teplot 15 - 35 °C

 

Nejčastější důsledky při zanedbání pokynů:

 • Odpadnutí magnetu hrozí při nahromadění nečistot pod magnet, chybném umístění magnetu (záhyby, nemagnetizující místa, návětrná strana)
 • Změna odstínu podkladu hrozí pokud je magnet dlouhodobě užíván na jednom místě, zejména u metalických barev.